Terug naar site

Als liefhebben (te) moeilijk is

Jezus roept ons op om onze naasten lief te hebben. Er staat zelfs in de Bijbel dat we voor onze vijanden moeten bidden. Aan die opdracht willen we ons best houden, is ons voornemen. Maar dan is daar ineens het moment waarop er iemand in je leven komt waar je haast onmogelijk die liefde voor op kunt brengen. Wat doe je dan?

Strijd

Misschien herken je het: die collega die onterecht met de eer gaat strijken. Of iemand in de kerk die schijnheilig doet. Of je vriend of vriendin die je vertrouwen op een ernstige manier schaadt. Misschien is er zelfs iemand die je moedwillig kwaad probeert te doen. Wat is het dàn moeilijk om liefdevol en respectvol te blijven. Er komen allerlei gedachten in je op, die gerelateerd zijn aan de boosheid, angst, verdriet, wrok en/of trots die je voelt... En het liefst praat je met anderen over de situatie om eens even flink je hart te luchten en misschien ook wel om de ander in een slecht daglicht te zetten en je eigen gelijk te krijgen. Je wilt voor jezelf opkomen! Je wilt dat er recht wordt gedaan! Misschien wil je zelfs diep van binnen die ander wel pijn terug doen. Welke strijd vindt er plaats in jou?

Onderzoek je hart

Voor jezelf opkomen en opkomen voor het recht zijn overigens helemaal geen verkeerde dingen om te doen. Dat mag en is vaak juist goed. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Een belangrijke vraag die je jezelf dan moet stellen is: Vanuit welke motieven onderneem ik actie? Welke gedachten of behoeften zitten eronder? Wil ik mijn eer herstellen? Wil ik de ander terugpakken? Neem de tijd om je gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en breng ze in alle openheid en kwetsbaarheid bij God. Laat Hem er met Zijn licht over schijnen, zodat je van Hem leert wat er diep van binnen speelt en hoe je vanuit de juiste motieven en houding voor jezelf en het recht op komt. Hoe je dat kunt doen, lees je verderop in deze blog.

Wat voor liefde?

Maar met wat voor soort liefde moet je de ander liefhebben? Mijns inziens gaat het om liefhebben met de liefde van de Heer; dat je naar een ander leert kijken zoals God hem of haar ziet. Dit is geen romantische of vriendschappelijke liefde, maar een liefde die gefundeerd is op waarheid en genade. God hield al van ons toen we nog in zonden leefden, los van Hem (Ef. 2:4-5). Ik geloof dat Hij zelfs houdt van mensen die Hem bewust lasteren. Kijk maar eens naar Jezus toen Hij zei: “Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen.” Hij zei dit terwijl Hij door hun toedoen aan het kruis gespijkerd was. Ongelooflijk, wat een liefde! Ik moet ook denken aan Corrie ten Boom, die een bewaker van het strafkamp waar zij in had gezeten kon vergeven. Zoiets kun je niet doen als God niet Zijn liefde voor de ander in je hart heeft uitgestord. Het is een goddelijke liefde, die alle verstand en eigen-eer te boven gaat.

Liefhebben is makkelijk als je iemand aardig vindt. Je gevoel werkt dan automatisch mee. Maar liefhebben is ook een keuze die je met je verstand maakt. Als je er in het geval van een conflict voor kiest om liefdevol met de ander om te gaan, dan heb je soms al je kracht nodig om je aan die keuze vast te houden. Want liefhebben kan vreselijk moelijk zijn als jou onrecht aangedaan wordt. Juist in zulke situaties vraagt God je om de ander tóch lief te hebben en voor de ander te bidden. Maar gelukkig, je doet het niet alleen: God geeft je het inzicht en de kracht om lief te hebben zoals Hij dat wil. Hij wil jou laten zien hoe Hij de ander liefheeft en die liefde ook in jouw hart uitstorten.

Sleutel: ontdek Gods liefde en genade voor jou

Maar hoe werkt dat in de praktijk? Als jij tijd met God besteed, en Zijn Woord eigen maakt, ontdek je meer van Gods liefde, genade en rechtvaardigheid. Je leert hoe je Hem mag volgen in elk aspect van je leven. Je zult ook ontdekken dat God ieder liefheeft met een volmaakte liefde. Hij maakt geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ mensen als het gaat om Zijn liefde. Wijzelf zijn snel geneigd om onderscheid te maken wie meer of minder liefde of eer verdient. We kunnen onszelf zelfs beter gaan voelen dan een ander. Laat het verhaal van de zondares, die aan de voeten van Jezus huilde en Zijn voeten droogde met haar tranen, eens goed tot je doordringen (Lucas 7:36-50). Daar wordt door een Farizeeer een soorgelijke vergelijking gemaakt over de zondares. “Als Jezus toch eens wist wie die vrouw was...” Maar Jezus zegt vervolgens dat wie weinig wordt vergeven, ook weinig liefde betoont aan anderen. De zondares in dit verhaal echter wist dat ze veel verkeerd had gedaan, en ze had er berouw over. Ze ging ermee naar Jezus en ontving vergeving. Zij kende zichzelf, en liet zich kennen door Jezus. En ze ontving Zijn overvloedige gift van genade. En wat had zij Hem daardoor lief! De liefde kon ze vervolgens uitdelen aan anderen.

Hetzelfde geldt voor ons: als je tijd met God besteed, zul je ontdekken dat je niet beter bent dan degene met wie je zo’n grote moeite hebt. Je leert zien hoeveel jou vergeven is. Je leert jezelf en de ander zien op de manier waarop God jullie ziet. En die ontdekking verandert je houding ten opzichte van jouw ‘vijand’. In Titus 2:11-12 staat: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.” Gods genade is onze leraar in deze wereld.

Kies steeds voor het goede

Is het moeilijk om je ‘vijand’ lief te hebben? Ja! Kost het je wat? Ja! Maar kies ervoor om de ander lief te hebben. En doe dat omdat jij zelf ook die overvloedige liefde en genade hebt ontvangen van God. Maak die keuze steeds opnieuw als het moeilijk is. Laat je niet meesleuren door je heftige emoties, en handel er niet meteen naar. Ga eerst met alle pijn, moeite en met een kwetsbare, open houding de stilte in met God. Laat je onderwijzen door de genade die Hij heeft voor jou en de ander. Probeer te ontdekken wat Hij wil dat je doet of zegt. Zo leer je op een goede manier op te komen voor jezelf en het recht. Deze manier van leven is krachtiger dan elke andere houding die je zou kunnen aannemen ten opzichte van je ‘vijand.’ Het is de houding van Jezus Christus. 

Hulp nodig?

Raakt deze blog je en heb je behoefte aan contact? Voel je dan vrij om je aan te melden voor een persoonlijk traject. Ik sta graag voor je klaar!

Warme groet,

Esther Prigge

PS Zit jij in een situatie waarin je niet of moeilijk kunt ontsnappen aan het onrecht dat je wordt aangedaan? Zoek dan hulp door iemand in vertrouwen te nemen en/of, afhankelijk van je situatie, bijvoorbeeld contact op te nemen met je huisarts, de politie of andere organisaties. 

 

 

 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OKAbonnementen aangedreven door Strikingly